85 tifi ak ti gason LB Emayis jwi de Lekol Biblik Ete a

Nan senk jou ansenyeman ak selebrasyon nan dinamik, dans, atizana, timoun yo aprann sou valè

Pa Natanael DISLA, tradiksyon pa Peter SCHAMMA GELIN | 7 Out, 2013

SEN DOMENG ES — Nan yon ambyans plen de jwa ak selebrasyon, 85 timoun nan Legliz Batis Emayis jwi de 29 Jiyè jiska 2 Out Lekol Biblik d’Ete (LBE), yon espas anyel dedye a komplemante, nan fom dinamik, tan vakans skole timoum yo, avek ansenyeman biblik nan valè.

Tem LBE pou ane sa se Mache byen, rememore karye oto depotif Fomil 1, avek yon langaj apopriye ak temnan yo itilize pati vehikil tankou resous didaktik. Yo itilize pou jou a yon materyel de Asosyason pou Edikasyon Timoun (APEN, pou akwonim li yo nan lang Panyòl). Dinamik , dans, atizana, fòmasyon, te fe pati pou realize program nan.

Timoun ki patisipe yo te gen laj 14 an, yo divize an sis gwoup, tifi e ti gason, 4 a 6, 7 a 9 ak 10 a 14 an daj.

Premye jou a nou trete sou “Fyète vs Imilite”, dezyem jou a sou “Kòlè vs Pwòp tèt ou”, twazyem jou a sou “Parès vs Dilijans”, byenke katriyem jou a nou pale “Diskòdans vs Gratitid”, senkyem e denye jou a “Resantiman vs Padon”.

Ti vwati mannken Maxi kontan chak jou ak tifi yo, yo ri san rete ak evènman poupe a. Chanson “Wo” se te tem jou a ke moun kite prezan yo aprann chante ak fasilite.

Leson yo te repati pa Carolina GIMÉNEZ, Alicia PÉREZ y Dania BENÍTEZ, tout se manm legliz la. Nilka NEGRÓN, pastè timoun potoriken, te asistan profese yo youn nan jou yo. Jenn kitap ede moun yo se: Vielka DE LA CRUZ, Omar, Carolin NÚÑEZ, Aneudy, Valeria SILVA ak Luigi. Ekip lojistik la te kompoze de María PAVÓN, Milagros MODESTO, Xiomara PATRICIO, María SIERRA, Robert BUENO ak Adrián SILVA, se moun kite ede pou tout bagay te byen dispoze pou timoun yo te ka jwi.

LBE te demontre nan Legliz Batis Emayis yon espas de ansenyeman e aprantisaj kote timoun yo aprann jwe avek yon langaj ke yo renmen. Paran yo te remesye legliz la pou espas sa kote pitit yo te jwi vakans skole a nan yon ambyans amizan e akeyi.